CIDB Malaysia
Ingat saya
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pembaharuan

Kaedah A. Mengguna semula maklumat sedia ada untuk tujuan pembaharuan.
Use the exiting information for renewal.


e-Dokumen

Sila muat naik jenis fail JPG/JPEG sahaja. Please upload file type JPG/JPEG only.


Tambah Fail

Kategori Dokumen Nama Fail Dokumen Tarikh Muat Naik Tindakan
Gambar / Photo kh 005.jpg 11-Sep-2012 Papar | Kemaskini | Padam
Kad Pengenalan / Identification Card kh 006.jpg 11-Sep-2012 Papar | Kemaskini | Padam
Cawangan
Pilih cawangan untuk pengambilan kad :
Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dan salinan / dokumen disertakan bersama dengan borang ini adalah betul dan benar. Permohonan / Pendaftaran akan secara automatik dianggap batal dan sekiranya mana-mana maklumat yang diberikan adalah palsu tindakan mahkamah boleh diambil.

Sila semak status permohonan anda sebelum membuat pembayaran dalam masa 3 hari selepas tarikh permohonan anda.

Kaedah B. Isi semula borang UPP1 online untuk membuat perubahan maklumat untuk tujuan pembaharuan.
Fill in the online UPP1 form to make changes in particular for renewal.
Kemaskini