CIDB Malaysia
Ingat saya
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kriteria Asas Pendaftaran


Anda dinasihatkan supaya memilih Ya / Tidak di dalam ruang yang disediakan terlebih dahulu untuk menentukan sama ada anda layak untuk terus dan melengkapkan borang permohonan dengan CIDB, atau selainnya

# Soalan Ya Tidak
1. Adakah anda sudah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (pendaftaran perniagaan atau syarikat), atau pendaftaran Koperasi/Persatuan atau Lesen Perdagangan (Sarawak) atau Lesen Perniagaan (Sabah)?
2. Jika jawapan ialah ya, aktiviti-aktiviti atau operasi di firma itu melibatkan kerja-kerja pembinaan?
3. Pegawai Pengurusan Utama (PPU) yang terdiri daripada Pengarah atau Pemilik atau Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU) yang telah dilantik oleh syarikat mesti mempunyai pengalaman dalam industri pembinaan untuk sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pembinaan dan namanya telah disenaraikan di dalam KWSP oleh syarikat.
4. Mempunyai modal kewangan bernilai minimum RM5, 000 terdiri daripada sama ada syarikat sendirian berhad atau syarikat berhad atau pemilikan tunggal atau perkongsian.
5. Telah berdaftar sebagai personel binaan dengan CIDB dan memegang kad pendaftaran personel binaan (kad hijau) yang masih sah.